Haberler
3207
25 Ağustos 2020
Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Çağrısı

DENİZLİSPOR KULÜBÜ DERNEĞİ 

SEÇİMLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI

      Kulübümüzün Seçimli OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL Toplantısı tüzüğümüzün 7.maddesi hükümleri doğrultusunda 10.09.2020 Perşembe günü saat 20.00’de Nihat Zeybekçi Kongre ve Kültür Merkezi Mehmet Gazi Salonu’nda aşağıdaki gündeme göre yapılmasına, toplantıda çoğunluk sağlanamaması veya herhangi bir sebeple ertelenmesi halinde 18.09.2020 Cuma günü aynı yer ve saatte aşağıdaki gündeme göre yapılmasına karar verildi.

GÜNDEM :

1-Açılış ve Yoklama

2-Divan Heyeti Seçimi ( 1 Başkan, 1 Başkan Yardımcısı, 2 Katip)

3-Saygı Duruşu, İstiklal Marşı

4-Divana, tutanaklara imza yetkisi verilmesi

5-Kulüp Başkanının açılış konuşması ve konuşmacılara söz verilmesi

6-Yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması

7-2019 yılı bilanço ve gelir-gider tablolarının okunması,

8-01.01.2020- 31.07.2020 tarihleri arası geçici Bilanço ve gelir-gider tablolarının okunması,

9-Denetim kurulu raporlarının okunması

10-Raporların ayrı ayrı görüşülmesi, bütün raporların ayrı ayrı ibrası

11-Türkiye Futbol Federasyonu için delegelerin tespiti hususunda yeni yönetim kuruluna yetki verilmesi

12-Denizli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu için delegelerin tespiti hususunda yeni yönetim kuruluna yetki verilmesi

13-Kulübe ait veya kulübe kazandırılması düşünülen veyahut kiralanmış bulunan gayrimenkul, menkul, nakil vasıtaları, tesis yerlerinin alınması- satılması – kiralanması, teminat alınması, teminat verilmesi, bu konuda sözleşme yapılması, sözleşme yenilenmesi, revize edilmesi ve borçlanma konusunda yeni yönetim kuruluna yetki verilmesi,

14-Şirketleşme ve kulüp isim hakkının kiraya verilmesi konusunda yeni yönetim kuruluna yetki verilmesi

15-Adayların tanıtımı ve divana kayıtlanmaları

16-Yeni yönetim kurulunun gizli oyla seçimi ( 1 Başkan, 14 Asıl, 8 Yedek Üye )

17-Yeni denetim kurulunun seçimi ( 3 Asıl, 3 Yedek Üye )

18-Yeni sicil kurulunun seçimi ( 5 Asıl, 3 Yedek Üye )

19-Yeni disiplin kurulunun seçimi ( 5 Asıl, 3 Yedek Üye )

20-Dilek ve Temenniler

21-Kapanış

DENİZLİSPOR KULÜBÜ DERNEĞİ