Haberler
1781
06 Mayıs 2021
SEÇİMLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI ÇAĞRISI

DENİZLİSPOR KULÜBÜ DERNEĞİ 

SEÇİMLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

 

Kulübümüzün Seçimli OLAĞAN GENEL KURUL Toplantısı Tüzüğümüzün 7.maddesi hükümleri doğrultusunda  31.05.2021 Pazartesi günü saat 20.00’de  Nihat Zeybekçi Kongre ve Kültür Merkezi Mehmet Gazi Salonu’nda aşağıdaki gündeme göre yapılmasına, toplantıda çoğunluk sağlanamaması veya herhangi bir sebeple ertelenmesi  halinde  08.06.2021 Salı  günü aynı yer ve saatte aşağıdaki gündeme göre yapılmasına karar verildi.

 

GÜNDEM :

1-Açılış ve Yoklama

2-Divan Heyeti Seçimi ( 1 Başkan, 1 Başkan Yardımcısı, 2 Katip)

3-Saygı Duruşu, İstiklal Marşı

4-Divana,  Tutanaklara imza yetkisi verilmesi

5-Kulüp Başkanının açılış konuşması ve konuşmacılara söz verilmesi

6-Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması

7-2020 yılına ait 01.01.2020- 31.05.2020 tarihleri arası Bilanço ve Gelir-Gider Tablolarının okunması,

8-01.06.2020-30.04.2021 tarihleri arası  Özel Hesap dönemine ait  Bilanço ve Gelir-Gider Tablolarının okunması,

9-Denetim Kurulu raporlarının okunması

10-Raporların ayrı ayrı görüşülmesi, bütün raporların ayrı ayrı ibrası

11-Türkiye Futbol Federasyonu için delegelerin tespiti hususunda yeni Yönetim Kuruluna yetki verilmesi

12-Denizli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu için delegelerin tespiti hususunda yeni Yönetim Kuruluna yetki verilmesi

13-Kulübe ait veya Kulübe kazandırılması düşünülen veyahut kiralanmış bulunan gayrimenkul, menkul, nakil vasıtaları, tesis yerlerinin alınması- satılması – kiralanması, teminat alınması, teminat verilmesi, bu konuda sözleşme yapılması, sözleşme yenilenmesi, revize edilmesi ve borçlanma konusunda yeni Yönetim kuruluna yetki verilmesi,

14-Adayların tanıtımı ve divana kayıtlanmaları

15-Yeni Yönetim Kurulunun gizli oyla seçimi ( 1 Başkan, 14 Asıl, 8 Yedek Üye )

16-Yeni Denetim Kurulunun seçimi ( 3 Asıl, 3 Yedek Üye )

17-Yeni Sicil Kurulunun seçimi ( 5 Asıl, 3 Yedek Üye )

18-Yeni Disiplin Kurulunun seçimi ( 5 Asıl, 3 Yedek Üye )

19-Dilek ve Temenniler

20-Kapanış

 

 

                                                                               DENİZLİSPOR KULÜBÜ DERNEĞİ