Haberler
2470
04 Eylül 2018
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI İLANI

         

DENİZLİSPOR KULÜBÜ DERNEĞİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI

 

Kulübümüzün OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL Toplantısı Tüzüğümüzün 7.maddesi hükümleri doğrultusunda  20.09.2018 Perşembe günü saat 18.00’de  Lise1 caddesi Kuşpınar mah. Subay Gazinosu karşısı  Denizli Atatürk Stadı  Basın Tribünü Toplantı Salonunda yapılmasına, herhangi bir sebeple yapılamaması halinde  28.09.2018 Cuma günü aynı yer ve saatte aşağıdaki gündeme göre yapılmasına karar verildi. 

GÜNDEM :

1-Açılış ve Yoklama 

2-Divan Heyeti Seçimi ( 1 Başkan, 1 Başkan Yardımcısı, 2 Katip) 

3-Saygı Duruşu, İstiklal Marşı 

4-Divana,  Tutanaklara imza yetkisi verilmesi

5-Kulüp Başkanının açılış konuşması ve konuşmacılara söz verilmesi

6-Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması

7-Türkiye Futbol Federasyonu için delegelerin tespiti hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi

8-Denizli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu için delegelerin tespiti hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi

9-Kulübe ait veya Kulübe kazandırılması düşünülen veyahut kiralanmış bulunan gayrimenkul, menkul, nakil vasıtaları, tesis yerlerinin alınması- satılması – kiralanması, teminat alınması, teminat verilmesi, bu konuda sözleşme yapılması, sözleşme yenilenmesi, revize edilmesi ve borçlanma konusunda yeni Yönetim kuruluna yetki verilmesi, 

10-Şirketleşme ve Kulüp isim hakkının kiraya verilmesi  konusunda yeni Yönetim Kuruluna yetki verilmesi

11-Adayların tanıtımı ve divana kayıtlanmaları

12-Yeni Yönetim Kurulunun gizli oyla seçimi ( 1 Başkan, 20 Asıl, 10 Yedek Üye ) 

13-Yeni Denetim Kurulunun seçimi ( 3 Asıl, 3 Yedek Üye )

14-Yeni Sicil Kurulunun seçimi ( 5 Asıl, 3 Yedek Üye )

15-Yeni Disiplin Kurulunun seçimi ( 5 Asıl, 3 Yedek Üye ) 

16-Dilek ve Temenniler

17-Kapanış

                                            DENİZLİSPOR KULÜBÜ DERNEĞİ