Haberler
1092
25 Aralık 2022
Denizlispor Kulübü Derneği Seçimli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

DENİZLİSPOR KULÜBÜ DERNEĞİ

 SEÇİMLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI

Kulübümüzün SEÇİMLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL Toplantısı Tüzüğümüzün 7.maddesi hükümleri doğrultusunda  10.01.2023 Salı  günü saat 18.30’da  Nihat Zeybekçi Kongre ve Kültür Merkezi Mehmet Gazi Toplantı Salonu’nda aşağıdaki gündeme göre yapılmasına, toplantıda çoğunluk sağlanamaması veya herhangi bir sebeple ertelenmesi  halinde  18.01.2023 Çarşamba günü aynı yer ve aynı saatte aşağıdaki gündeme göre pandemi koşullarına uygun olarak yapılmasına karar verildi.

 

GÜNDEM :

1-     Açılış ve Yoklama

2-     Divan Heyeti Seçimi ( 1 Başkan, 1 Başkan Yardımcısı, 1 Katip)

3-     Saygı Duruşu, İstiklal Marşı

4-     Başkanlık Divanına Toplantı Tutanaklarını Tutma ve İmzalama yetkisinin verilmesi,

5-     Derneğin  özel hesap dönemine ait olan 01.06.2021- 31.05.2022 tarihleri arası ile  01.06.2022- 30.11.2022 tarihleri arası bilanço ve gelir-gider tablolarının okunması ve ibrası.

6-     Denetim Kurulu  Raporunun okunması ve ibrası,

  1. Gerekli Taşınır ve Taşınmaz Malları Satın Almak, tahsisini yaptırmak, kiralamak, satmak, taşınmaz mallar üzerinde her türlü hakları koydurmak, her türlü inşaat ve tesisler yapmak, yaptırmak, bunları işletmek veya işlettirmek, şirketler kurmak, ortak olmak, vakıf tesis etmek, konularında yeni Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,

 

  1. 26.04.2022 tarih ve 31821 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren 7405 sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunun ilgili borçlanma hükmü gereğince, bir önceki özel hesap dönemi  brüt gelirlerinin yüzde elli oranında borçlanma yapabilmesi için yeni Yönetim Kuruluna  yetki verilmesi,

9-     Denizlispor Kulübü Derneğine bağlı futbol şubesinin 26.04.2022 tarih ve 31821 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 7405 sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonlar Kanunu, 14.09.2022 tarih ve 31953 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Spor Kulüplerinin Birleşmesi Ve Malvarlığı Devri Yapmalarına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ve TFF Futbol Kulüpleri Tescil Talimatı ve ilgili mevzuat uyarınca aktif ve pasif varlıklarıyla bir bütün olarak kuruluş işlemleri tamamlanmış olan DENİZLİSPOR SPORTİF A.Ş. ünvanlı  anonim şirketine devri hususunda değerlendirilmesi  için yeni Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,

10-  Kuruluş işlemleri tamamlanmış olan Denizlispor Sportif A.Ş. ünvanlı anonim şirket ile Denizlispor Kulübü Derneği arasında mal varlığı devri sözleşmesi yapması ve devir ile ilgili tüm işlemleri yapması için  yeni Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,

11-  Adayların tanıtımı ve divana kayıtlanmaları,

12-  Yeni Yönetim Kurulunun gizli oyla seçimi ( 1 Başkan, 20 Asıl, 12 Yedek Üye )

13-  Yeni Denetim Kurulunun seçimi ( 3 Asıl, 3 Yedek Üye )

14-  Yeni Sicil Kurulunun seçimi ( 5 Asıl, 3 Yedek Üye )

15-  Yeni Disiplin Kurulunun seçimi ( 5 Asıl, 3 Yedek Üye )

16-   Dilek ve Temenniler,

17-  Kapanış.

 

DENİZLİSPOR KULÜBÜ DERNEĞİ